Instapmoment kleuters

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school.
Dit kan enkel op één van onderstaande instapdata.
Via deze link kan je de instapdatum berekenen voor jou kind.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata.

INSTAPMOMENTEN

1 september 2023       6 november 2022          8 januari 2024

1 februari 2024            19 februari 2024         15 april 2024          13 mei 2024

Onthaalmoment
voor ouders en nieuwe kleuters:

do 24 augustus 2023 van 18.00 -18.30: alle kleuters die instappen in september of november 2023

woe 13 december 2023 van 18.00 -19.00: alle kleuters die instappen van januari, februari, april, mei

woe 15 mei 2024 van 18.00 -19.00: alle kleuters die volgend schooljaar (2024-2025) instappen 

di 27 augustus 2024 van 18 -18.30: alle kleuters die instappen in sept. en nov. 2024

Klik hier als je een kijkje wil komen nemen op het onthaalmoment of een ander tijdstip.

 

Voor de ouders van instappende kleuters voorzien we een klassikaal oudercontact, zonder kleuters, waarbij we de werking van de klas verduidelijken. Dit is op:

 • ma 4 september 2023 voor de ouders van kleuters die instappen in september of november van 19.30 u tot 21 u
 • woe 10 januari 2024 van 20 u tot 21 u voor de ouders van instappers in januari, februari, april, mei

Een dag in de kleuterklas

 • Vroege vogels worden vanaf 08.00 uur door de ouders op de speelplaats naar de leerkracht met toezicht gebracht.
 • We verwelkomen jullie in de klas vanaf 08.25 uur.
 • Je kind maakt zijn/haar schooltas leeg en hangt zijn/haar jas aan de kapstok
 • Vrij spelen in de klas tot alle vriendjes er zijn. De juf heeft tijd voor een individueel gesprekje of een knuffelmomentje.
 • We komen samen in de kring als we om 8.35 uur het startmuziekje horen.
 • Klassikaal onthaalmoment (kalenders, ochtendliedje, klaspop Jules)
 • Impressie activiteit i.v.m. het thema bv. waarneming, verhaal, tik tak, …
 • Expressie activiteiten: wisselend groepje begeleid door de juf en vrij spel in de hoeken
 • Opruimen
 • Toiletbezoek
 • Fruit eten en water drinken
 • Speeltijd
 • Klassikaal kringmoment (vb. liedje, spelletje, terugblik, …)
  De schoolbel rinkelt om 11.55 uur.
  Behalve op woensdag dan is de school uit om 12.10 uur voor de kleuters
 • Middag
 • We verwelkomen jullie op de kleuterspeelplaats vanaf 12.55 uur.
  Om 13.15 uur starten de lessen.
 • Jas zelfstandig aan de kapstok
 • Kort onthaalmomentje
 • Toiletbezoek
 • Vrij spel in de speelhoeken en aanbod van de juf
 • Opruimen
 • Toiletbezoek
 • Koek eten en water drinken
 • Boekentassen vullen en jas aandoen
 • Speeltijd
 • Klassikaal kringmoment
 • Dagafsluiter en rijen vormen
 • Om 15.35 uur rinkelt de schoolbel en wensen we elkaar … TOT MORGEN!

Toiletbezoek en zindelijkheid

 • We opteren dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen, maar een ongelukje kan altijd.
  Niet zindelijke kinderen belemmeren immers de klaswerking (minder tijd voor activiteiten en andere kleuters, veiligheid).
 • Indien je kind niet zindelijk is, graag een pamperbroekje aan.
 • Gemakkelijke kledij (geen broeksriem, schuifknoop) bevordert de zelfstandigheid.

In de schooltas:

 • Elke voormiddag een stukje fruit of groente: appel (geschild en in stukjes), banaan, mandarijn, druiven of een stukje wortel, komkommer, kerstomaatjes.
 • In de namiddag eten we een koek. Koekjes zonder chocolade, zonder papiertje meegeven in een doosje met de naam van je kleuter erop.
 • Een lege beker voor water.
 • Brooddoos
 • Middagmoeders begeleiden het ineten. Kleuters eten zelfstandig.
 • Ook ’s middags wordt er gratis water aangeboden.
 • Bijdrage voor middag komt op de tweemaandelijkse rekening.
  Water is gratis.
 • Eventueel een vertrouwensvoorwerp zoals een tut of een knuffel, … die kan vooral in het begin een grote steun zijn.
 • Bij regelmatige ongelukjes graag reservekledij bezorgen.

Vóór je kleuter naar school gaat, zou het schooltasje al een vertrouwd voorwerp moeten zijn. Ga samen met je kind een schooltasje kopen en laat bij het kiezen van een schooltas het praktische primeren… een stevig boekentasje of een rugzakje met eenvoudige sluiting.

Zelfstandigheid

Eén van onze hoofddoelen bij peuters, naast het zich goed voelen, is het bevorderen van de zelfstandigheid:

 • Boekentas ZELF openen, leegmaken (m.b.v. pictogrammen) en vullen (makkelijke sluiting is zeker een hulp)
 • Handen wassen
 • Vuile neus: zakdoek nemen
 • Zelf broek op- of afdoen (gemakkelijke kledij)
 • Zelf schoenen uit- en aantrekken (schoenen met velcro)
 • Trucje met de jas

Joepie, ik ben jarig!

We maken er een feest van in de klas. Hoe doen we dit? De jarige zorgt voor een versnapering waar we samen van kunnen smullen en/of een klascadeau (ideetjes kan je bij de juf verkrijgen). In de klas zingen we voor de jarige, dansen we met de jarige, maken we ‘vuurwerk’ met onze handen, blazen we samen een ballon op. De jarige mag kaarsjes uitblazen en mag de hele dag op de verjaardagstroon zitten. Natuurlijk zorgen we ook voor een kroon. En daarbovenop maken we tekeningen voor de jarige. Als er iemand jarig is in de klas hebben de andere kleuters maar 1 versnapering nodig die dag!

Schoolpost

In onze kleuterschool krijgt je kleuter een “heen- en weermapje” of “postmapje”. Dit dient als communicatiemiddel tussen “school” en “thuis”.
Je kleuter krijgt een gevuld mapje mee naar huis met informatie en/of briefwisseling van de school.
Maak het postmapje die avond leeg en breng het de volgende dag leeg of met in te vullen briefjes terug mee naar school.
Zijn er nieuwe brieven dan wordt het postmapje terug gevuld en meegegeven naar huis. Zijn er geen briefjes te verdelen, dan blijft het postmapje op school.

Willen jullie van thuis uit iets melden, kan dat schriftelijk via het heen- en weermapje, ’s ochtends mondeling aan de klasjuf, telefonisch 03/889 73 96 of via mail.

Observatie

Bij de jongste kleuters ligt het accent op graag naar school komen, zelfstandigheid en sociale ontwikkeling (hoe gedragen en voelen de kleuters zich in groep). In dagelijkse observaties hebben wij, de kleuterjuffen en de zorgjuf, vooral oog voor het welbevinden (zich goed voelen) en de betrokkenheid van de kleuters.
In de loop van het schooljaar houden we babbeluurtjes of individuele oudercontacten, dan vertellen we wat meer over je kind in de klas. Heb je eerder al vraagjes of bedenkingen, aarzel dan niet om ons aan te spreken en weet dat we altijd paraat staan voor een babbeltje tussendoor.