Opvoedingsproject

← terug naar onze school

Onze school tracht de totale ontwikkeling van kinderen ter harte te nemen. Deze is gebaseerd op 8 pijlers:

Wij bieden pedagogisch verantwoord, kwaliteitsvol onderwijs aan in een dynamische leergemeenschap. l We willen de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid steunen, bemoedigen, bevestigen. → Door een positieve attitudevorming brengen we kinderen waarden bij;

– de zorg en het respect voor de medemens;

– de zorg en het respect voor de natuur;

– de zorg en het respect voor de schoolomgeving.

We streven naar de volledige, harmonische ontwikkeling van de totale persoon

– Wij zijn terecht fier een “Sportactieve en een Verkeersactieve school” te zijn!

– Wij hebben ook aandacht voor het emotionele, het sociale en het ethische.

– Wij geven kansen aan het creatieve, het muzische, het esthetische en het culturele aspect.

Ieder kind, ongeacht zijn mogelijkheden, moet zich goed en gewaardeerd voelen in onze school.

– Daarom proberen we zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven.

Het team probeert een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod na te streven.

In onze school heerst een kritische vernieuwingscultuur.

Het schoolteam werkt, samen met ouders en externen, aan de school als gemeenschap en als organisatie.

De rode draad doorheen heel ons pedagogisch project is het christelijk denken en handelen.

De school organiseert activiteiten, lessen en projecten om deze doelstellingen te bereiken. Deze kan u nalezen in de volledige versie van dit pedagogisch project, ter inzage bij de directie.